Start

FÖRLÄNGD ANMÄLAN till alla utställningar (inkl rallylydnad) den 11-12 juni till den 20 maj!

I samband med NTS kommer vi arrangera en inofficiell rallylydnadstävling, se Aktiviteter.
Datum för MatchShow är klart! Vi ses på Kista BHK den 25 maj!

Best In Show Sollentuna 5 mars 2016

bissollentunavar2016

Bulliebompas Gill Sans
Bullterrier
Ägare: Hanne Winninge
Uppfödare: Anneli Woll
BIS-domare: Hans-Erhard Grüttner