Styrelse och valberedning 2019

Ordförande:
Michael Svärd
Föder upp Ceskyterrier tillsammans med hustrun Mia under kennelnamnet Sellandafjalls.

Vice ordförande:
Anna-Karin Jiderlund
Över tio års erfarenhet av arbete i ÖsTeK:s styrelse. Föder upp borderterrier under kennelnamnet Crazy Train och ägnar sig förutom utställning åt gryt och viltspår.

Sekreterare:
Janina Pfalzer
Cairnterrierentusiast. Aktiv i Cairnterrierklubbens styrelse och redaktör för Cairnbladet. Uppfödning i liten skala under kennelnamnet Callamore. Ägnar sig förutom utställning även åt viltspår.
070-775 39 99
callamorecairns@gmail.com

Kassör:
Charlotta Mellin
Föder upp Kerry Blue Terrier och Shiba under kennelnamnet Rollick’s, tidigare även ISCWT och Bullterrier. Auktoriserad domare sedan 2007 och dömer hela grupp 3 (terrier), största delen av grupp 2 samt några ytterligare raser.

Ordinarie ledamöter:
Per Faléus
Uppfödare av Irish Softcoated Wheaten Terrier tillsammans med sambon Marianne under kennelnamnet Wheaten Island. Aktiv inom rasklubben och sedan några år även inom ÖsTeK.

Annika Eriksson
Föder upp Terrier Brasileiro under kennelnamnet Zoli-Dares. Aktiv i Svenska Terrier Brasileiroklubbens styrelse. Förflutet även inom Jack Russel och Sealyham. I ÖsTeK:s styrelse sedan 2014.

Jana Pickova
Skyeterrieruppfödare under namnet Sagasky.

Ulla Rylander
Mångårig ägare av West Highland White Terrier och ÖsTeK:s klippa vad gäller rapportering kring utställningar. Ansvarig för ringsekreterarna samt tar hand om våra gästande domare.

Patricia Ericsson
Uppvuxen i en bedlingtonterrier-valplåda på kennel Isotop’s.Aktiv i såväl i Handlingskommittén för junior handling i Sverige och i skandinaviska Bedlingtonklubben.

Suppleanter:
Magdalena Uthberg
Astrid Wärngren
Lotta Sörbom

Valberedning 2019
Helena Palm (sammankallande) leni.helenapalm@gmail.com tel.018-372090
Tina Uneholt kennel.seamrog@telia.com tel. 070-5138383
Mari-Ann Samuelsson m-a.samuelsson@hotmail.com tel.070-830 11 02.

Revisorer
Pernilla Hedström
Mats Lindborg

Revisorssuppleanter
Ulla Axén
Dodo Sandahl