Kontakt

Snabbast kommer du i kontakt med oss på Östsvenska Terrierklubben via Facebook och Messenger. Du kan även nå oss på:

Ordförande:
Michael Svärd
ordforande@ostek.org

Sekreterare:
Janina Pfalzer
sekreterare@ostek.org