Styrelse för verksamhetsåret 2021

Ordförande
Patrik Cederlöf

Ledamöter
Annika Eriksson
Per Faléus
Janina Pfalzer
Lotta Sörbom
Michael Svärd
Anna-Karin Jiderlund
Patricia Eriksson
Sandra Träff

Suppleanter
Andreas Wretström
Kerstin Ekegren

Revisorer
Mats Lindborg
Pernilla Hedström

Revisorssuppleanter
Ulla Axén
Dodo Sandahl

Valberedning
Ulla Rylander, sammankallande
Jana Pickova
AnnMarie Lindén