Styrelse för verksamhetsåret 2023

Ordförande
Catharina Hasselgren
chasselgren (at) outlook.com

Ledamöter
Annika Eriksson
annika (at) zolidareskennel.se
Jonas Dahl Kazmierczak
kennelstazceks (at) gmail.com
Anna-Karin Jiderlund
jiderlund (at) crazytrain.se
Patricia Eriksson
patriciaeriksson2 (at) gmail.com
Sandra Träff
sandra.ostek (at) outlook.com
Disa Öhlander
englishtoyterrier (at) winsomeflames.com
Jennie Andersson
jennie (at) english-toy-terrier.se
Kerstin Ekegren
kerstinekegren1 (at) gmail.com

Suppleanter
Patric Eriksson
putte-e (at) hotmail.com
Monica Lindsjö
monica (at) kennelrackartuss.se

Revisorer
Mats Lindborg
Pernilla Hedström

Revisorssuppleanter
Charlotta Mellin
Karin Söderqvist

Valberedning
Michael Svärd, sammankallande
Meta Hellquist
Ylva Edgren
valberedning (at) ostek.org

Est 1977