Styrelse för verksamhetsåret 2022

Ordförande
Patrik Cederlöf

Ledamöter
Annika Eriksson
Jonas Dahl Kazmierczak
Lotta Sörbom
Michael Svärd
Anna-Karin Jiderlund
Patricia Eriksson
Sandra Träff

Suppleanter
Kerstin Ekegren
Patric Eriksson

Revisorer
Mats Lindborg
Pernilla Hedström

Revisorssuppleanter
Ulla Axén
Dodo Sandahl

Valberedning
Marie Carlsson, sammankallande
AnnMarie Lindén
Ylva Edgren

Est 1977