Utställning 2021-07-17

Terrierutställning Vilsta, Eskilstuna

ANMÄLAN FULL

Lördagen den 17 juli 2021

Utställningen är öppen för alla terrierraser, vuxna och valpar 4-6, 6-9 mån.
Max antal hundar 320 st fördelat på 4 ringar.

Plats: Vilsta, Eskilstuna

Anmälan öppnar 7/6 kl 07.00

Sista anmälnings- och betalningsdag
Onsdagen den 30 juni kl 12.00 

Anmälningsavgifter:
Valpklass (4-6 mån)                   280 kr
Valpklass (6-9 mån)                   280 kr
Juniorklass (9-18 mån)             380 kr
Unghundsklass (15-24 mån)  380 kr
Bruks/jaktklass (15 mån- )      380 kr
Öppen klass (15 mån- )            380 kr
Championklass (15 mån – )     380 kr
Veteranklass (8 år – )                 280 kr
Barn med hund och Juniorhandling arrangeras, anmälan är gratis.

OBS Endast anmälan via internet.
Via internet:
www.skk.se, klicka sedan på e-tjänster och välj internetanmälan.  

ANMÄLAN FULL

Vi kommer att publicera katalogen online på utställningsdagen. Vill du ha en papperskatalog MÅSTE du förbeställa den samtidigt som du anmäler, pris 40 kr. Inga papperskataloger kommer finnas på platsen till försäljning.

Vill man anmäla och betala med SvTeks inteckningskort måste man kontakta Anna-Karin på mail dogfixutstallning@gmail.com.

Medlemskap
Medlemskap i SvTek är obligatorisk för utställare av vuxen terrier (över 9 mån). För medlemskap i Svenska Terrierklubben, SvTeK, ring till SKK tel: 08-795 30 50 eller skicka e-post till medlem@skk.se och ange att Du önskar bli medlem i Svenska Terrierklubben och ange namn och adress, så kommer ett inbetalningskort på posten. 

OBS! SKK:s dopingreglemente gäller även på terrierklubbens utställningar

Information
Anna-Karin Jiderlund, 076-839 88 98, dogfixutstallning@gmail.com 

Domarfördelning

Helena Peterséns: 
American Hairless, american toy fox, jack russell, kerry blue, parson russell, skye, slät fox, sträv fox, cairn, yorkshire. 

Patrik Cederlöf:
Staffordshire Bullterrier, lakeland, bull, minibull, welsh.

 Mats Lindborg:
Skotsk, airedale, border, american staffordshire, Glenn of Imaal, bedlington, norwich, norfolk, manchester, dandie dinmont 

Annika Ulltveit Moe:
Brasileiro, irish soft coated wheaten, cesky, sealyham, west highland white, english toy, irländsk, nihon, rat, tysk jakt, australisk, silky.

Med tanke på den rådande pandemin ber vi utställarna om förståelse för att vi kanske måste flytta raser på grund av hur anmälningar faller sig. Vi vill ju maxa antalet i varje ring så att så många som möjligt får vara med.

Vi följer FHM och SKK’s rekommendationer.

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR