ÅRSMÖTE 12/2 2022

Kallelse till Digitalt årsmöte

Härmed vill Östsvenska terrierklubben kalla sina medlemmar till årsmöte den 12 februari.

Årsmötet kommer vara digitalt via mötesappen Teams då vi ännu anser att det är lite för osäkert var vi står i Coronasituationen när årsmötet går av stapeln.

Motion som medlem önskar få framförd skall avlämnas senast 14 dagar före årsmötet, det vill säga den 29 januari.

Motioner skickas till:
Östsvenska Terrierklubben
c/o Annika Eriksson
Ekorrstigen 2
139 40 Värmdö

Eller inskannad via mail till sekreterare@ostek.org.

Alla möteshandlingar kommer finnas tillgängliga på vår hemsida www.ostek.org senast 2 veckor innan mötet.