ÅRSMÖTE 5/2 2023

Kallelse till Årsmöte

Härmed vill Östsvenska terrierklubben kalla sina medlemmar till årsmöte
den 5 februari kl 13.

Årsmötet kommer vara i Stockholm Kennelklubbs lokaler på Rindögatan 25, Stockholm.

Motion som medlem önskar få framförd skall avlämnas senast 14 dagar före årsmötet, det vill säga den 22 januari.

Motioner skickas till:
Östsvenska Terrierklubben
c/o Annika Eriksson
Ekorrstigen 2
139 40 Värmdö

Eller inskannad via mail till sekreterare@ostek.org.

Årsmöteshandlingar:
Omslag + Dagordning
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023
Valberedningens förslag

Presentation Monica Lindsjö
Presentation Jennie Andersson
Presentation Disa Öhlander
Resultaträkning
Balansräkning
Budget 2023
Revisionsberättelse

Om du vill ha alla papper samlade i en utskrift så finns det HÄR.