ÅRSMÖTE 12/2 2022

Kallelse till Digitalt årsmöte

Härmed vill Östsvenska terrierklubben kalla sina medlemmar till årsmöte den 12 februari kl 13.

Årsmötet kommer vara digitalt via mötesappen Teams då vi ännu anser att det är lite för osäkert var vi står i Coronasituationen när årsmötet går av stapeln.

Föranmälan senast 7 februarisekreterare@ostek.org
Skriv i rubriken: Årsmöte 2022

Motion som medlem önskar få framförd skall avlämnas senast 14 dagar före årsmötet, det vill säga den 29 januari.

Motioner skickas till:
Östsvenska Terrierklubben
c/o Annika Eriksson
Ekorrstigen 2
139 40 Värmdö

Eller inskannad via mail till sekreterare@ostek.org.

Årsmöteshandlingar:
Omslag + Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Valberedningens förslag
Presentation av Patric Eriksson
Presentation av Marie Rönnberg
Presentation av Jonas Dahl Kazmierczak
Resultaträkning
Balansräkning
Budget 2022

Om du vill ha alla papper samlade i en utskrift så finns det HÄR.