Utställning 2022-03-05

Östsvenska Terrierklubben inbjuder till en officiell nationell utställning i Södertälje lördagen den 5 mars 2022.

Utställningen är öppen för alla terrierraser, vuxna och valpar 4-6 & 6-9 mån.
Plats: Täljehallen, Södertälje
Anmälningstid: Sista anmälnings- och betalningsdag är måndagen den 7 februari kl 12.00.

OBS VIKTIG INFORMATION MED ANLEDNING AV DEN PÅGÅENDE PANDEMIN:

Då vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer kommer
det finnas ett krav på giltigt Vaccin-pass för att delta på utställningen.
Detta enligt FHM’s rekommendationer som införs den 1 december 2021.
Med reservation för ändringar av rekommendationer.

Anmälningsblankett: SvTek:s anm. blankett på hemsidan kan skickas eller mailas, eller anmäl dig ON-LINE på SKK’s Internet anmälan, eller SKK:s pg blankett utan förtryckt kontonummer (beställs genom SKK).
Vi kommer att publicera katalogen online på utställningsdagen. Vill du ha en
papperskatalog MÅSTE du förbeställa den samtidigt som du anmäler, pris 50 kr.
Inga papperskataloger kommer att finnas till försäljning på plats.


Medlemskap i SvTek är obligatorisk för utställare av vuxen terrier (över 9 mån).
För medlemskap i Svenska Terrierklubben, SvTeK, ring till SKK tel: 08-795 30 50 eller
skicka e-post till medlem@skk.se och ange att Du önskar bli medlem i Svenska
Terrierklubben. Ange namn och adress, så kommer ett inbetalningskort på posten.
OBS! SKK:s dopingreglemente gäller även på terrierklubbens utställningar

Anmälningsavgifter:
Valpar (4-6, 6-9 mån): 280:-
Veteraner (8 år -): 280:-
Junior (9-18 mån): 380:-
Unghund (15-24 mån): 380:-
Bruks/Jakt (15 mån-): 380:-
Öppen (15-): 380:-
Champion (15 -): 380:-

Anmälningsavgiften inbetalas på ÖsTeK:s PG 5 63 63-5 (ange hundens reg.nr o ras)
Foreign exhibitors may pay entry on site, please e-mail dogfixutstallning@gmail.com.

SvTeks inteckningskort gäller som delbetalning. Anmälan måste då skickas in
tillsammans med inteckningskorten. Varje kort är värt 100 kronor, skicka korten och
ange vilken hund det gäller.
Anmälan och eventuella kort skickas till: Anna-Karin Jiderlund, Moränvägen 66, 13764
Jordbro

Information:
Anna-Karin Jiderlund, 076-839 88 98, dogfixutstallning@gmail.com

DOMARE:
Anne Tove Strande, Norge
American hairless, American toy fox, Cesky, Lakeland, Norfolk, Norwich, Rat, Silky, Skye,
Welsh, West Highland White.

Mette Sørum, Danmark
Australisk, Bedlington, Cairn, Dandie Dinmont, English toy, Kerry blue, Manchester,
Sealyham, Slät fox, Sträv fox, Tenterfield, Tysk jakt.

Marjan Petrovski
Bullterrier, Minibullterrier, Staffordshire.

Masa Siroka, Slovenien
Airedale, American Staffordshire, Jack Russell, Nihon, Skotte, Terrier brasileiro, York,
Parson.

Per Lundström
Border, Glen of Imaal, Irish softcoated wheaten, Irländsk.

Välkommen!