Utställningar

Östsvenska Terrierklubben ordnar tre utställningar per år.                                                                  

BIS STOXA 2022 Ars Viva Desperado, Lakeland

Utställningar har tidigare hållits i Sollentuna rackethall i mars respektive november. Till följd av ägarbyte flyttades novemberutställningen 2018 istället till Tälje rackethall i Södertälje. Då responsen från utställarna var positiv kommer höstutställningen 2022 samt vårutställningen 2023 att fortsätta hållas där.

Utöver dessa två utställningar ordnar ÖsTek även en sommarutställning. 2022 var vi på STOXA i ett samarbete med STOKK.

Hösten 2022 har vi även i samarbete med Gästriklands Kennelklubb en utställning i Högbo.