Utställningar

Östsvenska Terrierklubben ordnar vanligtvis tre utställningar per år.                                                                  

Best In Show på Nordic Terrier Show 2018, irländske terriern MerryMac Edition Of Gold

Utställningar har tidigare hållits i Sollentuna rackethall i mars respektive november. Till följd av ägarbyte flyttades  novemberutställningen 2018 i stället till Tälje rackethall i Södertälje. Då responsen från utställarna var positiv kommer även vårutställningen 2019 att hållas där.

Utöver dessa två utställningar ordnar ÖsTek även Nordic Terrier Show under sommaren. Sommaren 2018 var NTS en tvådagarsutställning men i vanliga fall är det en endagsutställning.

Se även www.nordicterriershow.se