GDPR

Östsvenska Terrierklubben behandlar dina personuppgifter i enlighet med den nya datasyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018.
Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss lämnar du ditt samtycke till att Östsvenska Terrierklubben lagrar och behandlar dessa. Dels för att kunna fullgöra avtal i samband med evenemang, som att hantera anmälan och trycka kataloger, dels för att publicera resultat med berättigat intresse som rättslig grund.
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet. Vad gäller resultat finns det dock ett berättigat intresse att dessa hålls tillgängliga för allmänheten.
Vårt medlemsregister hanteras av Svenska Kennelklubben. Du kan läsa mer om SKKs integritets-policy här.
Om du undrar mer om hur vi behandlar personuppgifter inom ÖsTek är du välkommen att kontakta: janina.pfalzer@gmail.com