Styrelse

Styrelsen i Östsvenska Terrierklubben föreslås av valberedningen och väljs av årsmötet. Den nu sittande styrelsen samt ordföranden valdes i samband med årsmötet via Microsoft Teams den 12 februari 2022. Övriga förtroendeposter fördelades i samband med det konstituerande styrelsemötet den 14 februari.

Utöver traditionellt styrelsearbete är det styrelsemedlemmarna som på idéell basis ordnar och arbetar på utställningarna som ÖsTeK ordnar. Vi ordnar även andra aktiviteter, såsom prova-på dagar och föreläsningar.