Kontakt

Snabbast kommer du i kontakt med oss på Östsvenska Terrierklubben via Facebook och Messenger. Du kan även nå oss på:

Kontakta klubben:
info@ostek.org

Ordförande:
Catharina Hasselgren
ordforande@ostek.org

Sekreterare:
Annika Eriksson
sekreterare@ostek.org

Ringsekreterar- samt elev- & aspirantansvarig
Jennie Andersson
jennie (at) english-toy-terrier.se

Domarkontakt, domarförslag samt domaraspirant/elevkontakt:
domarkontakt@ostek.org