Kontakt

Snabbast kommer du i kontakt med oss på Östsvenska Terrierklubben via Facebook och Messenger. Du kan även nå oss på:

Ordförande:
Patrik Cederlöf
ordforande@ostek.org

Sekreterare:
Annika Eriksson
sekreterare@ostek.org