Sommarutställningen 2023 – Minnesutställning för Dodo Sandahl

Dodo Sandahl, mångårig styrelsemedlem i Östsvenska Terrierklubben.

Under många år av de första tio åren av 2000-talet var hon klubbens ordförande då hon bl a ledde arbetet med terrierutställningen i samband med Världsutställningen 2008.
Till Dodos minne instiftar härmed ÖsTeks styrelse ett nytt vandringspris som kommer delas ut till BIS vinnande hund på sommarutställningen. Första gången sker då i år

Under utställningsdagen detta år anordnar ÖsTek dessutom en insamling till förmån för Cancerfonden och 10 kronor per anmäld hund kommer även att skänkas dit.

Terrierutställning i Vilsta

Lördagen den 15 juli 2023
Utställningen är officiell och öppen för alla terrier, vuxna och valpar 4-6, 6-9 mån.

Arrangör: Östsvenska Terrierklubben
Plats: Vilsta, Eskilstuna

Sista anmälnings- och betalningsdag: Måndagen den 19 juni 2023

Anmälningsavgifter

Valpklass (4-6 mån, 6-9 mån) 280 kr
Juniorklass (9-18 mån) 380 kr
Unghundsklass (15-24 mån) 380 kr
Bruks/jaktklass (15 mån-) 380 kr
Öppen klass (15 mån-) 380 kr
Championklass (15 mån-) 380 kr
Veteranklass (8 år-) 280 kr

Anmäl dig via internet eller post
Via internet:
Gå in på www.skk.se, klicka sedan på e-tjänster och välj internetanmälan.

Anmälan per post: Pappersanmälan görs endast för anmälan med inteckningskort eller anmälan av valp där ägaren ännu inte är medlem. Blankett finns på SKKs hemsida (sök på tävlingsanmälan), fyll i och skicka till adress som anges under Information (se nedan).

Vi kommer att publicera katalogen online på utställningsdagen kl. 7.00 på ww.dogfix.info.
Vill du ha en papperskatalog måste du förbeställa den samtidigt som du anmäler, pris 40 kr. Inga papperskataloger kommer att finnas på plats till försäljning!

SvTeKs inteckningskort gäller som delbetalning, Varje kort är värt 100 kronor. Anmälan måste då skickas in per post tillsammans med inteckningskorten. Ange vilken hund det gäller.
Anmälningsavgiften sätts in på ÖsTeK PG 5 63 63-5 (ange hundens reg.nr och ras)

Foreign exhibitors may pay entry on site, please send an email to dogfixutstallning@gmail.com.

Medlemskap
Medlemskap i SvTek är obligatorisk för utställare av vuxen terrier (över 9 mån). För medlemskap i Svenska Terierklubben, SvTeK, ring till SKK tel: 08-795 33 44 eller skicka e-post till medlem@skk.se och ange att du önskar bli medlem i Svenska Terrierklubben, ange namn och adress, så kommer ett inbetalningskort på posten.
OBS! SKKs dopingreglemente (finns på SKKs hemsida) gäller även på terrierklubbens utställningar.

Information
Anna-Karin Jiderlund, Moränvägen 66, SE-137 64 Jordbro, 076-839 88 98, dogfixutstallning@gmail.com

DOMARE (med reservation för ändringar)

Vladimir Mihailic
American staffordshire, american hairless, rat, tenterfield, terrier brasileiro, american toy fox, strävhårig fox, english toy, silky, glen of Imaal, irländsk, nihon, parson, sealyham

Johan Sandström
Airedale, australisk, släthårig fox, norfolk, norwich, skotsk, west highland white, cairn, lakeland, yorkshire, kerry blue

Patrik Cederlöf
Bedlington, cesky, dandie, tysk jakt, irish softcoated wheaten, jack russell, manchester, skye, welsh

Marius Nedelcu
Staffordshire Bullterrier

Jane Shaw
Borderterrier

Yvette Caprino
Minibull, bull

Varmt välkomna!